Oбразователни продукти
 
 

Картинна карта - Безопасност на движението - Велосипедисти

kartinna-karta-bezopasnost-na-dvizhenieto-velosipedisti-31[1].jpg
Детските картинни карти на света са известни в педагогическата практика като отворени книги за интерактивно обучение. Те са изградени на енциклопедичен принцип и са носители на световна награда за най-добра стенна карта с образователен принос. Използвайте техните уникални предимства:
Богатство на информацията и възрастова приложимост във вертикален план на развитие на детето
Постоянен подсъзнателен мотивационен фон за колективна и индивидуална учебна работа
Провокиране на интелектуален стремеж към откривателска дейност у детето
Формират качества за: наблюдателност, системност в групиране и подреждане на информация, класификация на търсените и откривани обекти; развиват логическото мислене
Знаковата системи в легендата улеснява самостоятелното съзнателно „разчитане” при работата на все още нечетящи деца и деца-билингви
Емоционално наситени с информация за обекта, зареждаща с позитивен хумор
Работа с малки групи, следвана от обобщаване на информацията (аналитико-синтетичен подход)
Индивидиуализирани постижения на откритията със състезателен характер
Поставяне на задачи за самостоятелно разработване на проекти при самоподготовка
Грижата за интелектуалното развитие на детето ще изгради от него стабилна и самостоятелна личност. Бъдете негови партньори, докато детските картинни карти на света съдействат максимално за постигане на позитивни резултати.