Oбразователни продукти

               
               

Morphun 32 РК А5 за ГЛАВНИ БГ букви + Инструкции

Morphun 32 РК А5 за ГЛАВНИ БГ букви + Инструкции
Конструкторите с букви на Морфун са интересен начин да задържите вниманието на децата по време на редовните им занимания в изучаването на българския език. Те са подходящи за деца над 4 години и са предназначени да помагат в различни дейности от учебния процес както на учениците, така и на учителите.
Комплектът се състои от 32 пълноцветни и двулицеви работни карти, формат А5, разделени в четири групи.
С помощта на шестте карти с жълт кант децата ще изградят представа за изображението на всяка буква и ще развият умения да откриват нейното място в азбуката.
Щом децата се научат да разпознават и назовават всички букви могат да преминат към шестте карти с розов кант. В тях задачата е да открият първия звук в думата, изобразена на картинката и да намерят неговата буква сред елементите на Morphun. Първите 30 елемента следват последователността на буквите в азбуката.
Картите със зелен кант ще предизвикат децата да подредят последователно всички букви в думите, изобразени на картинките. Думите са подбрани от близката за децата заобикаляща ги среда.
В работните карти със син кант децата могат по един забавен и увлекателен начин да изпробват своите познания. Предложените кръстословици постепенно усложняват дидактичната задача.