Oбразователни продукти

               
               

Баланс Маймунка

Баланс Маймунка
Когато са поставени еднакви
тежести в двете ръце на
маймунката, се получава баланс
и ръцете ґ са на едно ниво.