Oбразователни продукти

               
               

Баланс математически голям

Баланс математически голям
На този баланс можете да закачите 20 тежести от 10 г, с номера от 1 до 10. Подходящ за усвояване концепцията на баланса.