Oбразователни продукти
 
 

Балансираща Калинка

Балансираща Калинка
Целта при играта с балансиращата калинка е топчето да остане в улейчетата и да не пада на земята. Предлагат се различни нива на трудност, като може да се постави капак и така топчето не може да падне.