Oбразователни продукти

               
               

Амониев бикарбонат / амонячна сода / 1кг. /NH4HCO3/

Амониев бикарбонат / амонячна сода / 1кг. /NH4HCO3/
Амониев хидрогенкарбонат, амониев бикарбонат, кисел амониев карбонат (NH4HCO3); в бита се нарича амонячна сода. Има свойство да се разлага при нагряване с отделяне на голям обем газообразни вещества.
Използва се в сладкарството, а също и като противопожарно средство за пропиване на дървесина.
В Китай се употребява като евтин азотен тор, но приложението му е ограничено за сметка на карбамида поради сравнително ниското му качество и липсата на химическа стабилност.
При нагряване амониевият хидрогенкарбонат се разлага до въглероден диоксид, амоняк и вода.
При взаимодействие с киселини реагира с отделяне на CO2.
Реагира също със сулфати на алкалоземни метали, като утаява карбонатите им. Химически реактиви се продават САМО на ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.