Oбразователни продукти
 
 

CD Релакса - Немски за начинаещи

16415z[1].jpg
Интерактив е софтуер за изучаване на немски с помощта на персонален компютър. Разработен е специално за българския потребител, което го прави уникален. Не е необходимо да знаете и думичка немски, за да инсталирате и ползвате ИНТЕРАКТИВ с успех. Начинът на обучение дава възможност сами да определяте скоростта на учебния процес и лесно да следите напредъка си. ИНТЕРАКТИВ създава една изцяло ангажираща вниманието учебна среда, като същевременно ви осигурява спокойствието да грешите и повтаряте отново и отново до пълен успех!
Предимствата:
ИНТЕРАКТИВ Немски за начинаещи предлага:
– 51 увлекателни диалога с аудиопревод
– 1250 думи и фрази с възможност за графичен анализ на произнасянето им
– 323 писмени упражнения с оценка по шестобалната система
– 49 виртуални разговора със запис и прослушване на репликите
– 4 теста с точкова оценка
– 4 часа аудиоматериал за слушане в състояние на релаксация.
За кого е предназначен:
Интерактив Немски за начинаещи е за хора без начални познания по езика. Усвояват се умения за водене на разговор в ежедневни ситуации при среща с приятели, на гарата, в банката, в пощата, в супермаркета, на пазара, при лекаря, в аптеката, при указване на посока. Разгледани са граматичните правила свързани със словоред, определяне на рода и образуване на мн. число на съществителните имена, отрицателни и въпросителни изречения, употреба на спомагателните, модалните и възвратните глаголи, винителен, дателен и родителен падеж, степенуване на прилагателните имена и др.