Oбразователни продукти
 
 

CD Релакса - Английски за начинаещи

angliiski[1].jpg

ИНТЕРАКТИВ е софтуер за изучаване на английски с помощта на персонален компютър. Разработен е специално за българския потребител, което го прави уникален. Не е необходимо да знаете и думичка английски за да инсталирате и ползвате ИНТЕРАКТИВ с успех. Начинът на обучение дава възможност сами да определяте скоростта на учебния процес и лесно да следите напредъка си. ИНТЕРАКТИВ създава една изцяло ангажираща вниманието учебна среда, като същевременно ви осигурява спокойствието да грешите и повтаряте отново и отново, до пълен успех! Предназначен е за хора без начални познания по езика. Усвояват се умения за разговор в ежедневни ситуации – запознанство, среща с приятели, разговори по телефона, писане на писма, на гарата, пазаруване, новият дом, свободното време, в туристическата агенция. Разгледани са граматическите правила свързани със словореда, образуване на мн. число, лични, притежателни и възвратни местоимения, степенуване на прилагателни имена, употреба на модалните и неправилните глаголи, сегашно, минало и бъдеще просто време, повелително наклонение. Съдържа: 65 увлекателни диалога; 1250 думи и фрази с възможност за графичен анализ на произнасянето им; 326 писмени упражнения с оценка по шестобалната ситема; 56 виртуални разговора със запис и прослушване на репликите; 4 теста с точкова оценка; 3 интерактивни кръстословици; 5 часа аудиоматериал за слушане в състояние на релаксация.

ИНТЕРАКТИВ е софтуер за изучаване на английски с помощта на персонален компютър. Разработен е специално за българския потребител, което го прави уникален. Не е необходимо да знаете и думичка английски за да инсталирате и ползвате ИНТЕРАКТИВ с успех. Начинът на обучение дава възможност сами да определяте скоростта на учебния процес и лесно да следите напредъка си. ИНТЕРАКТИВ създава една изцяло ангажираща вниманието учебна среда, като същевременно ви осигурява спокойствието да грешите и повтаряте отново и отново, до пълен успех!

Предназначен е за хора без начални познания по езика. Усвояват се умения за разговор в ежедневни ситуации – запознанство, среща с приятели, разговори по телефона, писане на писма, на гарата, пазаруване, новият дом, свободното време, в туристическата агенция. Разгледани са граматическите правила свързани със словореда, образуване на мн. число, лични, притежателни и възвратни местоимения, степенуване на прилагателни имена, употреба на модалните и неправилните глаголи, сегашно, минало и бъдеще просто време, повелително наклонение.

Съдържа:

65 увлекателни диалога;
1250 думи и фрази с възможност за графичен анализ на произнасянето им;
326 писмени упражнения с оценка по шестобалната ситема;
56 виртуални разговора със запис и прослушване на репликите;
4 теста с точкова оценка;
3 интерактивни кръстословици;
5 часа аудиоматериал за слушане в състояние на релаксация.