Oбразователни продукти
               
               

Дървена стълбица

Дървена стълбица
Този комплект се състои от 10 плътни дървени призми. Започвайки от най-малката, всяка следващата е по-голяма по височина и ширина с 1 см.
С помощта на тази игра децата могат да научат как се променят размерите в две различни измерения.
Дължина на всяка призма: 20 см.
Височина: от 1 см до 10 см.
Размер на най-малката призма: 20.0 х 1.0 х 1.0 см