Oбразователни продукти
 
 

Калориметър (уред за измерване на кол. топлина)

Калориметър (уред за измерване на кол. топлина)
Уред за измерване на количеството топлина, отделяно или поглъщано при даден физичен, химичен или биологичен процес.
Комплектът включва:
- вътрешен алуминиев съд (приблизително 75мм, ∅ 50 мм);
- външен съд от пластмаса (приблизително 100 мм, ∅ 75 мм);
- стиропор за уплътнение и изолация между двата съда;
- капак с отвор за термометър (термометърът не е включен);
- бъркалка и отвор за бъркалка;
- нагревател.