Oбразователни продукти

За нас

За нас

УЧМАГ е българска фирма създадена през 2002г. в гр. Варна.

Данни по регистрация:

 • УЧМАГ ООД;
 • ЕИК: 103927241, ИН № ЗДДС: BG103927241;
 • Седалище и адрес на управление: България, гр. Варна, п.к. 9009, ул. Магнолия 13, ет.4, ап.7;
 • МОЛ: Николай Радев, Нина Радева.

Ние сме специализирали дейността си в доставка на:

 • образователни продукти и учебни средства;
 • ученически мебели и училищно обзавеждане;
 • спортни стоки, уреди и съоръжения;
 • иновативно оборудване.

Нашите продукти са:

 • грижливо подбрани от водещи български, европейски и световни компании;
 • съобразени с изискванията на българската образователна система;
 • безвредни и безопасни за работа с деца и учащи;
 • изработени според стандартите на Европейския съюз за високо качество и екологичност.

Нашите партньори са:

 • български производители, които притежават съответните сертификати, регистрации по ISO и одобрение от МОН;
 • европейски утвърдени фирми за образователни продукти с близо 50 годишен опит в производството на учебни средства;
 • компании от компании от Русия, Турция, Китай, Индия и САЩ.

Наши клиенти са:

 • държавни и частни детски градини, основни и средни училища;
 • професионални гимназии, колежи и университети;
 • центрове за работа с деца, спортни клубове, детски школи и занимални;
 • фондации, сдружения, общински структури и организации;
 • ученици, учители и родители от цялата страна.

Нашата мисия:

 • Да предоставим на българските училища нови възможности за по-ефективен, занимателен и ползотворен учебен процес.
 • Да доставяме в срок търсените продукти.
 • Да осигуряваме достъп на преподавателите до опита на техните западноевропейски колеги.

Нашата визия

 • Да предлагаме модерни и съвременни продукти с доказано качество и ефективност.
 • Всяка година да издаваме каталог с нови продукти и актуални цени.
 • Част от нашия бизнес модел е да разширяваме партньорството си с българските учебни заведения.