Oбразователни продукти

               
               

ВАКУУМНА КАМЕРА

ВАКУУМНА КАМЕРА
Камера за демонстрация на вакуумния ефект. Въздуха от контейнера се изпомпва, за да се получи истински вакуум.

Могат да бъдат извършени експерименти като:

- сравняване размера на балон под влиянието на вакуум;
- изследване влиянието на вакуума върху храна;
- сравняване на звука от мобилен телефон във вакуумната среда и извън нея;
- демонстрация на принципа на съпротивление на въздуха.