Oбразователни продукти

               
               

ГИГАНТСКА МАГНИТНА РАСТИТЕЛНА КЛЕТКА

ГИГАНТСКА МАГНИТНА РАСТИТЕЛНА КЛЕТКА
Изучете заедно с учениците си градивните елементи на живота по един забавен и интересен начин. Клетката, заедно с органелите, може да бъде „построена“ на магнитната дъска в класната стая. Учениците виждат нагледно структурата на клетката и по-лесно разбират как тя работи. Всички части – от ядрото до апарата на Голджи, могат да бъдат означени с техните наименования с помощта на магнитните табелки.

Съдържание на комплект „Гигантска магнитна растителна клетка“:

Съдържа общо 43 части.
26 магнитни части на растителната клетка
13 двустранни магнитни табелки с наименования (на английски и немски език)
2 работни карти
Размер на клетката: 54 х 64 см.